Biogas i Holbæk Kommune – igen

- Holbæks biogas-begejstrede lokalpolitikere bør gøre sig klart, at en vigtigt motivation for gylle-baseret biogas, er svineproducenternes mulighed for at øge svineproduktionen, udtaler Carsten Lambrecht, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk, - Kommunen har i  forvejen meget få muligheder for at begrænse udvidelser af svineproduktionen. Til stor ærgrelse for berørte naboer.  

- Forenklet kan man sige: Jo mere gylle-baseret biogas desto flere svin vil der blive produceret. Så både naboer til biogasanlæg og svineudvidelser kan se frem til lugt- og transportgener, fortsætter Carsten Lambrecht, - Øget svineproduktion i tætbefolkede områder er bestemt ikke mange borgeres ønske.

Hvis man vil tage hensyn til den brede befolkning, bør et gylle-baseret biogasanlæg placeres ved Audebo, og samtidig bør kommunen arbejde for, at evt. øget svineproduktion placeres i umiddelbar nærhed til værket. Det vil der også være god økonomi i for producenterne.

DN Holbæk opfordrer kommunalbestyrelsen i Holbæk til at fastholde, at biogasanlægget placeres ved Audebo som anført i kommuneplanen. Selv om det er i kystnærhedszonen, ligger det vest for det eksisterende miljøcenter og deponi, så problemer med kystnærhedszone er et skin-argument. Audebo giver også mulighed for et samarbejde med Odsherred Kommune, hvor et anlæg ved Vig også møder modstand.

- Det er som sagt svært for kommunen, at styre, hvor svineudvidelserne sker. Men placeringen af biogasanlæg er kommunalbestyrelsens beslutning, slutter Carsten Lambrecht, - Og man skylder at vægte nabogener højere end projektmagernes økonomi.

 - - -

Pressemeddelelse udsendt til lokalpressen d. 17/1-2019
For yderligere information:
Carsten Lambrecht, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk
Telf.: 2712 5549 eller mail: holbaek@dn.dk


Biogasanlæg på Nordfyn - bygget og drevet af Nature Energy.

Allerede i 2015 opfordrede vi lokalpolitikerne til at planlægge biogas i kommunen.

Se tidligere indlæg her.