Dato: 24/06/19                                                                                     
Til: Byrådsmedlemmerne i Odsherred kommune

Fra: Nora Tams, 51707593, nora@tams.dk">nora@tams.dk og Carsten Lambrecht, formand DN Holbæk, holbaek@dn.dk                                                                

Placering af biogasanlæg, Vig

Til byrådets medlemmer Odsherred kommune (byrådsmøde 25.6.19)

 

Hvis der skal opføres et biogasanlæg baseret på gylle, mener DN Odsherred og DN Holbæk, at en placering ved miljøcentret i Audebo er langt at foretrække frem for placeringen i Vig.

Placeringen i Audebo vil både være en fordel rent landskabeligt, miljømæssigt og i forhold til beskyttet natur, endelig er der langt til beboelsesområder.

Placeringen kan også forventes at give synergieffekter i forhold til den biogas-produktion, der allerede arbejdes med i miljøcentret.

Danmarks Naturfredningsforening mener i øvrigt, at fremtidens energiforsyning så vidt muligt skal baseres på de rigtige vedvarende energikilder, vi har: Sol, vind og jordvarme (varmepumper). Vi er ikke afvisende overfor biogas. Det kan bidrage til den grønne omstilling fx som alternativt brændstof i den tunge transport og erstatning af nordsøgas o,lign. Håndteret fornuftigt kan det også gøre gylle, der indgår i biogas-produktionen, til et mindre problem, end når den spredes i rå form på markerne. Men det skal forberedes og planlægges ordentligt.

Vi opfordrer lokalpolitikerne til at drøfte mulighederne for en fælles-kommunal løsning ved Audebo miljøcenter med de involverede interessenter og parter. En løsning, der ville være god for landskab, natur og miljø samt reducere nabogener..

Venlig hilsen

Carsten Lambrecht og Nora Tams

 

Biogasanlæg på Nordfyn - bygget og drevet af Nature Energy.