Holbæk er en kedelig by, når det gælder blomster i bybilledet. Da jeg flyttede til, var der blomsterkummer på Ahlgade og blomsterbede flere steder. Men det er snart mange år siden. Når jeg besøger andre byer og glædes over deres blomster, synes der trist og fattigt hjemme i Holbæk. Det kunne være anderledes.

På Holbæk Fælled, omkring arenaen, multihuset og boldbanerne, er der alt for meget finklippet græs. Det kunne ændres til grovklipning 1-2 gange årligt. Den sparede indsats kunne bruges til at holde blomsterkummer på Ahlgade og måske også andre steder i kommunen.

Blomsterne vil glæde mange dagligt passerende, og gøre byen mere attraktiv for besøgende. Det grovklippede græs på Fælleden giver flere vilde blomster, insekter, fugle mm. Det vil i det små øge vores naturkapital, som vi desværre halter bagud med i kommunen. Kort sagt forbedringer, der blot kræver lidt omtanke.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Sendt til Nordvestnyt d. 27/1-2017

Der bruges for mange kræfter på at finklippe græs på Holbæk Fælled

Istedet kunne vi få blomsterkummer på Ahlgade

Grovklippet græs giver flere vilde blomster end  finklippet

Vilde blomster er første led i fødekæde, der giver mede biodiversitet - større naturkapital

Især voldene omkring arenaen finklippes unødigt. Klip dem, hvis der er et meget stort arrangement, men ellers kun 1-2 gange årligt.