Pressemeddelelse

- Hvem laver et mobilt cykelværksted i klimaugen, der kommer rundt til små og større byer i kommunen, hvor der ikke er en cykelsmed?
- Er der ikke genbrugsbutikker, der tilbyder rabat eller holder udsalg i klimaugen?
- Hvilken café/restaurant tilbyder den mest klimavenlige menu?

- Der skal mere fokus på klima. Det er derfor vi organiserer Holbæk KlimaUge 11, fortæller Carsten Lambrecht, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk, - Vi har svært ved at forstå, at kommunen ikke har råd til at lade busserne køre gratis i klimaugen. Det ville ellers skabe stor opmærksomhed rundt omkring og være god reklame for busdriften.

Indtil videre bliver der i  klimaugen,  en tværpolitisk debataften om nationale og regionale klimaemner,. og en tema-eftermiddag om biogas. ”Ud med oliefyret”  bliver endnu et temamøde med eksempler på alternativ opvarmning.

Alle opfordres til at skabe fokus på klimaproblemerne i Holbæk KlimaUge 11. Det er ugen fra d. 11 – 17. marts 2019, evt med tyvstart lø-sø inden. Det kan være forretninger, virksomheder, foreninger, institutioner, beboergrupper, kommunen, Fors og NVE/Seas - og hvem der ellers kunne tænkes at være med. Lav kampagner, besøg på virksomheder, fremvisning af løsninger, debat- og temamøder, cykelture eller anden klimavenlig aktivitet. DN Holbæk vil sørge for omtale alle arrangementer i lokale medier, på nettet og Facebook.

Holbæk blev klimakommune fra 2010 og lovede at nedbringe CO2-udledningen med 3% pr. år. Resultatet er en flot årlig gennemsnitsreduktion på 5,1 % indtil videre. Muligheden for at få Holbæk kommune med i den nye Klimakommune Plus+ aftale, vil være et godt resultat af Holbæk KlimaUge 11.

- Hvis du har ideer og forslag til at skabe fokus i klimaugen eller gerne vil hjælpe med at organisere ugen, så kontakt os, slutter Carsten Lambrecht, - Find DN Holbæk på nettet eller Facebook.

- - -

Yderligere information:

Carsten Lambrecht, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk, holbaek@dn.dk eller tlf.: 2712 5549