Det store spørgsmål ved søndagens møde (d. 17/2-2019) om biogas i Knabstruphallen var: lugter det? Nature Energis direktør bedyrede, at dert gør det ikke. Modsat et antal tilhørere, der med egen næse havde besøgt andre af firmaets anlæg. Dér lugtede det.

En ting lugter dog, og det var det store fremmøde, nu også i Knabstrup, et klart udtryk for. Processen i kommunen lugter betænkeligt, for man har slet ikke arbejdet på at inddrage borgerne, naboerne, i forberedelsen af et biogasanlæg. Man føler sig taget på sengen. Det kommer som en tyv om natten.

Politisk emmer sagen noget af dårlig samvittighed. Man burde allerede for år tilbage have arbejdet mere konkret med Holbæk Kommunes energifremtid. Der var et seminar om det tidligt i 2015. Efterfølgende gjorde DN Holbæk her i avisen opmærksom på biogas, som led i forsyningen af gasbyen Holbæk: "Byrådet bør snarest igangsætte et biogasprojekt". Vi prøvede også at få arrangeret en besøgstur for Klima og Miljøudvalget til Ringkøbing-Skjern, der allerede da var godt igang med biogas. Det løb desværre ud i sandet.

Som det fremgår, er DN ikke modstandere af biogas. Det kan bidrage til den grønne omstilling og gøre gylle til et mindre problem. Men det skal forberedes og planlægges ordentligt. Og hverken processen eller placeringen i Snævre Vest kan siges at være resultatet af ordentligt arbejde.

For at forbedre processen opfordres politikere og administration til at lave en oversigt over andre tilsvarende biogasanlæg: deres størrelse og antallet af berørte naborer indenfor en radius af 1 og 2 km afstand. I den foreliggende matrice, der underbygger placeringen ved Snævre, er hensynet til naboer vægtet meget lavt. En sammenligning med naboforhold ved andre anlæg savnes i beslutningsgrundlaget.

Et andet forhold, der kan styrke processen, er åbne lister over leverandører til biogasanlæget. Hvorfor skal det holdes skjult? Hvordan kan man vurdere nabo- og trafikgener, uden at vide hvor der skal køres?  Gyllen kommer ikke fra Jylland bedyrede NE-direktøren. Det meste kommer indenfor 20 km afstand, sagde han.

Ligesom kommuneplanen peger på Audebo som en god placering, mener vi også at biogasanlægget bør placeres dér. Især hensynet til naboer taler for det. Tankerne om en energipark dér lyder også fornuftige. Og tænk hvis landskabet omkring Vig samtidigt kunne spares for 26 m høje biogastanke på en grund, der ligger 35 m over havet. I Audebo ville de ligge 35 m lavere.

Som der blev spurgt på søndagens møde: Hvorfor så ikke placere det i et industriområde ved Omfartsvejen, hvis det ikke lugter? Ja, hvorfor egenlig ikke?

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

 

 

Biogasanlæg på Nordfyn - bygget og drevet af Nature Energy.

Allerede i 2015 opfordrede vi lokalpolitikerne til at planlægge biogas i kommunen.

Se tidligere indlæg her.