Den nye ejer, der selv bor ovenpå, chikanerer både adgangen til området og restauratørens mulighed for at drive stedet. Sidste år var det med elektrisk hegn tværs over den offentlige sti til Maglesø. Iår er det med kæde over stien helt oppe ved p-pladsen, et ulovligt skræmmeskilt om overvågning, og en restauratør der til sidst gav op.

Konkret kan du stille følgende spørgsmål til din kandidat:
1) Vil du fastholde den frie og uhindrede offentlige adgang til Maglesø forbi traktørstedet?
2) Vil du støtte, at Maglesø Traktørsted udpeges til et bevaringsværdigt kulturmiljø i kommuneplanen?
3) Vil du fastholde de betingelser, der ligger til grund for tilladelsen til at indrette beboelse på 1. salen af traktørstedet (stillet af kommune og fredningsnævn i 2003)?
4) Vil du støtte, at Holbæk Kommune i givet fald køber traktørstedet, for at det kan fortsætte?

Maglesø, bakkerne, Brorfelde og skovene deromkring er kommunens mest unikke naturattraktion. Traktørstedet understøtter dette udflugtsområde og giver arbejde i landdistriktet. Holbæk Kommune har en oplagt opgave i at bevare og udvikle stedet i synergi med Brorfelde Observatoriet.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt 1. sektion d. 9. november 2017.

Ulovlig spærrekæde over den offentlige sti til Maglesø.