Ildsjæle skal vi tage vare på. De er guld værd for udviklingen, især i de mindre byer og områder. Kommunerne ser fordele i at have mange frivillige og ildsjæle. Forsamlingshuse og lokalfora ændres til foreninger, som kan drives af frivillige. Fidusen er også, at foreninger kan søge støtte fra fonde og andre sponsorer. Derfor  hjælper mange kommuner de frivillige med støttesøgning. I bedre tider var det jo kommunen, der havde budget til at understøtte de lokale aktiviteter og projekter. Ræsonnementet nu er, at jo flere "sugerør" der ikke går i kommunekassen, desto bedre for kommunen.

Men de ildsjæle, der har ideerne og kan overbevise fonde og sponsorer om at yde støtte, har ikke nødvendigvis evner som regnskabsførende, når projektet skal realiseres. Til et enkelt projekt er der ofte tale om støtte fra en mindre håndfuld fonde og sponsorer. Udover at de hver har deres egne regler for dokumentation og afrapportering, er de også mere eller mindre langmodige med udbetalingerne. Der er derfor næsten altid behov for likviditet. Nogle gange kan afregning først imødekommes når alle regninger er betalt. Det var nok ikke det problem, man havde i tankerne i idéfasen!

Mange kommuner vil heldigvis godt lægge penge ud for projekterne, men der er behov for mere praktisk støtte. Kommunen bør stille et projektregnskab til rådighed for de enkelte projekter. De fleste regnskabssystemer har indbygget mulighed for at lave projektregnskaber. Det bør tilbydes som støtte til ildsjælene.

I praksis står en ildsjæl som projektleder. Hun attesterer de regninger, der kommer fra leverandører til projektet, når en ydelse er leveret. Den attesterede regning afleveres til kommunen, der bogfører på projektregnskabet og betaler leverandøren. Når der skal afrapporteres til sponsorerne, kan et projektregnskab udskrives og understøtte rapporteringen.

Ildsjæle, der løber sur i regnskaber og bureaukrati, risikerer at miste gnisten til endnu et projekt. Og det ville være en skam og et tab for lokalområdet.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt 2.sektion d. 1/3-2017

Et eksempel på ildsjæles indsats: Indvielsen af Hagested Bro i 2012.

De fleste regnskabssystemer har indbygget mulighed for at lave projektregnskaber. Det bør tilbydes som støtte til ildsjælene.

Ildsjæle, der løber sur i regnskaber og bureaukrati, risikerer at miste gnisten til endnu et projekt.