Landbrugslobbyen har travlt med at plante historier om, at Danmarks indberetning af grundvand til EU skulle være forkert. Her i Nordvestnyt har både en formand og næstformand for Østlige Øers Landboforening og en tidligere direktør for Bæredygtigt Landbrug været på banen.

Når landbrugslobbyen har så travlt med at så tvivl om de danske indmeldinger til EU om grundvand, så er det fordi, at den danske regerings forhandlinger med EU om landbrugspakken handler om grundvand. Hvor meget vil grundvandet blive forurenet med nitrat på grund af den ekstra gødning og gylle, som landbruget med landbrugspakken fik lov at bruge?

EU mener, at Danmark med landbrugspakken bryder nitratdirektivet, der forpligter Danmark til, at kvælstofforureningen fra landbruget ikke må øges. Det var en af årsagerne til, at Kommissionen sidste år åbnede en pilotsag mod Danmark for brud på nitratdirektivet.

Når vandværkerne har lukket næsten alle boringer, der indeholder for meget nitrat, er det ikke retvisende, kun at indberette for de ikke-lukkede. Det er en forkert måde at måle nitrat i grundvandet på, for selv om boringer er lukket som følge af for meget nitrat, er der forsat nitrat i grundvandet det pågældende sted.

Jeg vil opfordre Danva, vandværkernes forening, til at komme på banen, hvis ellers ikke de er for kyste af landbrugslobbyen. Jeg vil også opfordre til almindelig snusfornuft: Hvor vil du helst have dit drikkevand fra? Fra grundvand under marker der sprøjtes ca. 3,4 gange om året, under økologiske marker der ikke sprøjtes eller under ugødede og usprøjtede naturområder og skove?

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt 2.sektion d. 6/4-2017

Nej tak til nitrat i drikkevandet.

Nej tak til rester af sprøjtegifte i drikkevandet.

Drikkevandet skal beskyttes mod begge former for forurening.