Som hjemmeside ansvarlig, har du derfor en vigtig rolle med at holde siden opdateret og pæn.

Hvis du står for nyhedsbrevene er det vores ønske, at de mindst udsendes 3 gange om året. 

Facebook er der endnu ingen der har fået tid til at gøre noget ved. Her kan du nemt blive afdelingens specialist. Vi vil gerne have vores egen Facebook side ligesom mange andre afdelinger har. Eller har du andre forslag?

Vi giver dig et kursus i, hvordan man arbejder i vores hjemmesidesystem og hvordan man skriver et nyhedsbrev. Vi bruger i øvrigt systemet Umbraco til vores hjemmeside. 

Endvidere har vi et kursus i kommunikation, hvor du får almene redskaber til at blive en bedre kommunikatør.

Kontakt vores nuværende webredaktører: