Orøs marine forland, især østkysten med området ved Forklædet, er botanisk set meget værdifuldt. Flere botanikere har derfor igennem en årrække argumenteret for en fredning. Det blev derfor i 2014 besluttet i DNs hovedbestyrelse, at påbegynde en fredningssag.

 

Den formelle fredningssag blev igangsat med udgangen af 2016. Fredningsnævnet for Vestsjælland afholdt offentligt møde med efterfølgende delvis besigtigelse d. 28. marts 2017. Nævnet gav 3 måneders frist til skriftlige kommentarer til forslaget.

Østre Løb set mod sydøst