Mosemark skov er en del af Naturstyrelsens frøavlsprogram.

Den drives af Statsskovenes planteavlsstation i Humlebæk.

Dens opgave er:

1.) at forsyne det danske skovbrug med frø og planter

2.) at producere genetisk forbedret skovfrø og

3.) at bevare træer og buskes genetiske ressourcer.

Starten på den 3,5 km lange sti fra P-pladsen ved Løserupvej.

Du kan læse mere om skoven og dens træer i Naturstyrelsens publikation.

Her kan du også se kort over skoven med markering af vandreruten.