I fredagens avis (13/10-23) gør Steen Qvindbjerg opmærksom på kloakspildevandets bidrag til problemerne i vores fjorde og farvande. Og det er korrekt, at spildevandet kunne renses endnu bedre, og at overløb og udledning af kloakvand skaber problemer. 

Det er dog vigtigt at huske den historiske udvikling, hvor der siden min ungdom i 60-erne er sket store fremskridt med bedre rensningsanlæg betalt af afledningsafgiften på det ellers stort set gratis drikkevand, vi dengang havde. Så alle der trækker i snoren til de fælles kloakker har - og betaler fortsat for - en meget renere udledning end før. Afgiften dækker også den fortsatte indsats mod overløb, ved fx at lave separate rør til regnvand og kloakvand, hvor det endnu ikke er sket. Det er et fint eksempel på den generelle regel om, at forureneren betaler for sin forurening.

Når vi så ser, at problemerne med algevækst, iltsvind og fiskedød i fjorde og indre farvande til stadighed bliver ved med at vokse, er det svært at argumentere for, at det er dårlig håndtering af kloakvand, der er synderen. Her har man beviseligt mindsket belastningen over tid. Så hvem andre end landbruget har vi som synderen?

Sent til Nordvestnyt 2. sektion d. 16/10-23

Algelag på overfladen af et gispende havmiljø

Danmark holder vejret søndag d. 29/10 kl 12 - se aktivittetskalender