Gruppen følger lokalplanarbejdet i Holbæk by og det østlige opland, tidligere Holbæk, Jernløse og Tølløse kommuner, for at påpege problemer og udarbejde oplæg til indsigelser.

Gruppen består af:

  • John Ørsdahl
  • Carsten Lambrecht
  • Thomas Brønholm
  • Frank Lykke Hansen
  • ofte med input fra Kristian Kjær

Ankerperson: Frank Løkke Hansen, telefon 6076 7581