I sommeren 2014 fik vi tilsagn om 410.000 kr. af vindmøllepengene (EnerginetDK/Holbæk Kommune). Sammen med det tidligere tilsagn om 400.000 kr. til projektet fra Udvikling Nordvestsjælland, var budgettet til etape 1 + 2 på plads.

Fra slutningen af september 2014 blev der lagt et godt bundlag for stien.

Digestien er en opgradering af den daværende forbindelse langs diget. Den løber på tværs langs diget, ligenår man lige er kommet over Hagested Bro. Den ene vej går stien til Audebo. Den anden vej går den mod Gislinge. Fra Øvej er der nu stillevej til Gislinge.

Her er et billede fra indvielsen af Hagested Bro. Digestien løber nu til venstre mod Gislinge, og til højre mod Audebo.

Se oversigtskortet over Hagested-Gislinge Digesti, Hagested Bro og Hagested Engsti. Digestien blev beskåret til etape 1 + 2 på kortet undervejs.

Mange læs bundmateriale blev kørt på.

Som noget af det sidste blev der opsat skilte i begge ender af stien.