Nyhed

Aktivitetspark og shelters ved Brorfelde i orden

Fredningsnævnet for Vestsjælland kan ikke se mange problemer i de planer Brorfelde har om at anlægge en aktivitetspark. Det har nævnet meddelt efter en besigtigelse af stedet. Danmarks Naturfredningsforenings Holbækafdeling havde gjort indsigelse mod planerne, der blandt andet indeholder arkitekttegnede shelters med vindue i toppen, "musehuller" til de mindre børn og madpakkehus.

Det er helt i orden, at Brorfelde vil indrette et aktivitetsområde ved observatoriet ved Observator Gyldenkernes Vej 3, Tølløse.

Det har Fredningsnævnet for Vestsjælland meddelt Holbæk Kommune 6. november.

- Etablering af et geologisk aktivitetsområde, som beskrevet i ansøgningen og i projektbeskrivelsen af 5. juli 2019 fra Leg og Landskab Aps vil ikke være i strid med fredningsbestemmelserne og heller ikke væsentligt i strid med den gældende plejeplan, skriver nævnet.

Anledning til forundring

Aktivitetsområdet indgår som et af flere tiltag i udviklingen af Brorfelde Observatorium til naturvidenskabeligt opdagelsescenter, men Danmarks Naturfredningsforenings Holbækafdeling havde gjort indsigelse over planer om en "geologisk legeplads".

- Ansøgningen giver anledning til forundring. Det pågældende område har indtil 2014 været dyrket, men skal efter fredningsbestemmelsernes §2 efter dyrkningens ophør sammen med de øvrige tidligere dyrkede arealer "udgå af omdrift og arealerne skal plejes som de efter naturbeskyttelseslovens §3-beskyttede arealer", skrev lokalafdelingen 10. september som en kommentar til ansøgningen.

DN Holbæk stillede spørgsmålstegn ved, om ovennævnte bestemmelse var forenelig med ønsket om, at arealet skulle benyttes til aktivitetsområde, og pointerede:

- Det umiddelbare indtryk af projektansøgningen er, at projektet trods titlen "Geologisk aktivitetsområde" snarere er en rodekasse med forskellige tiltag af generel karakter. Vi har i hvert fald svært ved at få øje på det geologiske læringsperspektiv, når det gælder madpakkehus, bord/bænkrum, musehuler og klatrestativ, elementer, som er arealkrævende og langt mere synlige i landskabsbilledet end de oprindelige ønsker om et mindre formidlingsområde på under 100 m2 lægger op til, skrev foreningen.

Mammut, madpakker og musehuller 

Observatoriet svarede på kritikken 26. september og skrev blandt andet, at man fortsat vil have en afgrænsning mellem den værdifulde natur og aktivitetsområdet, der vil blive afgrænset med hegn i stil med allerede opsatte hegn.

Omkring madpakkehuset svarede Brorfelde, at et overdækket rum muliggør at området også kan bruges på dage med risiko for regn, så undervisningen kan gennemføres, og familier tør tage ud, også på en grå efterårsdag.

Musehullerne er for børn i alderen fra 2-10 år og formålet er, at de kan kravle ind i bakken og opleve landskabet på en ny måde. 

Mammutten skal skæres ud af træ og skal være vartegn om den kommende cykelrute, Istidsruten, men skal også kunne bruges som klatreredskab.

- Det at man kan klatre på den, gør, at den ikke bare henvender sig til en voksen målgruppe, der kan synes, den er spændende at se på, men også bliver vedkommende for børn, der i høj grad lærer med hele kroppen, pointerer observatoriet.

Dansk Ornitologisk Forening har også udtalt sig og pointeret, at det er vigtigt, at børn og voksne kommer ud i naturen, og at aktivitetsområdet kan være med til det, og at projektet ingen negativ virkning har for fugle.

Runde shelters

Endelig har Fredningsnævnet for Vestsjælland også givet Holbæk Kommune grønt lys til at Brorfelde Observatorium bygger nogle store shelters på 26 kvadratmeter i grundplan med glasloft, så man kan ligge og kigge stjerner.

Her har DN Holbæk fået ændret den oprindelige model fra 2015 for sovehytterne, som foreningen mente var for store og grimme. Men Brorfelde har holdt fast i nogle specielt udviklede shelters, som arkitekt Kristoffer Tejlgaard har udviklet specielt til observatoriet.