Nyhed

Klage over miljøgodkendelse af svinefarm

Danmarks Naturfredningsforening har klaget over den miljøgodkendelse, som Holbæk Kommune gav en svinefarm på Strandvejen i Gislinge i starten af januar.
Udvidelsen resulterer i en 6-dobling af produktionsarealet. Nemlig fra 1.073 m2 til 6.461 m2.
Hele udvidelsens samlede areal bliver 8.837 m2 .
DN mener, at en udvidelse af den størrelse må betragtes som et reelt nybyggeri, og at kommunen derfor burde have forholdt sig til udvidelsen som sådan.

Naturfredningsforening anmoder derfor i et brev dateret 5. marts Miljø- og Fødevareklagenævnet om at ændre Holbæk Kommunes miljøgodkendelse til et afslag.

Mellem 400 og 500 meter syd for bedriften ligger der flere §3-engarealer i forbindelse med Svinninge-Avdebo Kanalen.

DN bakker op om, at kommunerne får muligheden for at meddele afslag til husdyrudvidelser, hvis forvaltningen vurderer, at det vil være i modstrid med kommunens ønsker for et givet område,