Nyhed

Tempelkrog Nord ønskes fredet

Fælles kamp i to kommuner for fredning af naturskønt område

Offentligheden skal have fri adgang til at færdes i det nye natur- og vådområde ved Issefjorden kendt som Tempelkrog Nord.

Det mener Danmarks Naturfredningsforening, og derfor har formændene i foreningens afdelinger i Lejre og Holbæk sendt et fælles brev til politikere og naturmedarbejdere i de to kommuner i håbet om, at de vil støtte arbejdet for en fredning.

Tempelkrog Nord grænser op til habitatområdet i Tempelkrogen, fredningen af Ryegård gods og omegn (Egernæs) og ligger nær fredningen af Enge ved Tempelvej, Arnakke samt fredningen af Eriksholms skovkyster, der også omfatter holmene i Tempelkrogen samt Munkholm Sø.

”Kommunegrænsen går gennem Tempelkrog Nord, hvorfor vi håber på støtte til fredningen fra både Lejre og Holbæk Kommuner, en fredning, der vil være til gavn for både naturen og offentligheden”, skriver Erik Olsen og Carsten Lambrecht, der er formænd for Danmarks Naturfredningsforenings afdelinger i henholdsvis Lejre og Holbæk kommuner.

I henvendelsen bemærker de også, at området indgår i et større sammenhængende naturområde med væsentlige landskabelige værdier og allerede har tiltrukket et stort og varieret fugleliv.

Området er offentligt ejet og det gør fredningsprocessen mere enkel.