Nyhed

Tempelkrog sælges i seks lodder

Holbæk Kommune og Danmarks Naturfredningsforening indbyder til debatmøde tirsdag 10. marts i Vipperød Sognegård. Baggrunden er salget af 77 hektar sø- og vådområde i Tempelkrogen i formentlig seks parceller.

Tirsdag 10. marts inviterer Danmarks Naturfredningsforening og Holbæk Kommune til informationsmøde om Tempelkrog Nord.

Mødet finder sted klokken 19.30 på Vipperød Sognegård, Asmindrupvej 52, 4390 Vipperød og mødets formål er at informere om den fredningssag, som et flertal i Holbæk Kommunalbestyrelse besluttede at rejse i januar.

Kommunen og Danmarks Naturfredningsforening vurderer, at kun en fredning kan sikre de naturværdier, der allerede er ved at indfinde sig efter området blev genoprettet som vådområde for at begrænse tilførslen af kvælstof til Isefjorden.

Ønsket havde været kommunalt fælleskøb

Kommunegrænsen mellem Lejre og Holbæk Kommuner går gennem Tempelkrog Nord, og John Harpøth, der er viceborgmester og formand for udvalget for klima og miljø i Holbæk Kommune fortæller, at ønsket havde været, at Lejre og Holbæk Kommuner havde købt området sammen.

Men sådan blev det ikke, og nu har Miljø- og Fødevareministeriet udbudt det 77 hektar store område til salg.  Der var frist for at komme med bud 20. februar

Men der er kommet flere bud ind til Miljø- og Fødevareministeriet end ventet. Det ser ud til, at området bliver solgt i seks lodder, og Fredningsnævnet indkalder senere til et formelt offentligt møde.

Men for at være på forkant indkaldes der altså allerede nu til offentligt møde den 10. marts.

Vådområdedeklaration

Som følge af, at arealerne er pålagt en vådområdedeklaration, vil arealerne blive begæret omvurderet. Disse ejendomsvurderinger kan medføre en ændring af ansættelse af den skattemæssige værdi. Den omvurdering kan have en længerevarende sagsbehandlingstid, som Landbrugsstyrelsen ikke har indflydelse på, så de kommende købere skal være opmærksomme på ændrede skatteforhold.

Ved mødet tirsdag 10. marts i Vipperød Sognegård vil John Harpøth byde velkommen og siden vil han og fredningsleder Birgitte Ingrisch uddybe forslaget, mens alle håber på en god og konstruktiv debat.