Nyhed

DN Holbæk opgiver retssag om biogas

Planloven foreskriver at "kommunalbestyrelsen skal virke for kommuneplanens gennemførelse". Det er svært at påstå, at det er det der sker i Holbæk.

At lave en så indgribende og hurtig ændring til kommuneplanen, som placeringen af et stort biogasanlæg syd for Regstrup, er ikke et demokrati værdigt.

Men det kan der desværre ikke føres retssag om.

- Holbæks kommunalbestyrelse bør stå til ansvar for deres foragt for planlægningen i kommunen, mener Carsten Lambrecht, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk. - Det er forkasteligt, at få måneder efter en ny kommuneplan er offentliggjort, vil et flertal i kommunalbestyrelsen placere et af landets største biogasianlæg syd for Regstrup. Det sker på trods af, at kommuneplanen udpeger to andre områder til biogas. Vi vil derfor bede vores hovedforening vurdere, om der kan føres en retssag om spørgsmålet.

Vi fik desværre ikke opbakning til en retssag. Planloven er en proces-lov. Kommuneplanen er den plan politikerne til en hver tid kan ændre. Kun deres respekt for borgerne burde afholde dem fra store indgribende ændringer. Især burde borgerhensyn trumfe privatøkonomiske interesser.r

Læs indsigelse her

Læs tidligere pressemeddelelse her