Kæmpebjørneklo er en invasiv plante, der fortrænger andre arter og derved påvirker biodiversiteten i negativ retning.

Kæmpebjørneklo er også uønsket, fordi den indeholder en giftig plantesaft, som kan forårsage alvorlige forbrændinger.

Skulle vi danne en ”Bjørnebande”, der har som sin opgave at bekæmpe disse planter? Find ud af, om vi kan danne et hold, der fjerner planterne.

Gå gerne sammen med kommunen og/eller nogle grundejerforeninger, så I får hjælp til redskaber og bortskaffelse af gren- og bladaffald.

Find gerne to til tre af de værste områder – eller hvor det giver mest mening for naturen – og som I brænder for. Vær dog opmærksom på, at det bliver fortløbende arbejde i et par år hvert sted I vælger.

Tal med Frednings- og naturplejegruppen om idéen.