Projekt Spor i Landskabet har til formål at forbedre befolkningens muligheder for på vandreture at opleve den danske natur på egen hånd. Sporene bliver lavet på baggrund af en frivillig aftale med jordejerne, som frivilligt etablerer vandrestier på deres jord, skov og/eller åbne land.

Spor i Landskabet skal være med til at fremme dialogen mellem brugerne af sporene og jordejerne. De markerede spor er med til at give befolkningen nye oplevelser af naturen, øge kendskabet til denne samt skabe interesse og forståelse for produktion i landskabet.

Spor i Holbæk Kommune

I Holbæk Kommune (+ syd for Åmose Å) kan du opleve Spor i Landskabet på følgende steder: