Hvis du er interesseret i at deltage i det lokale arbejde, eller har spørgsmål til en lokal sag, så kontakt en lokalplangruppe.

Meget af arbejdet for natur og miljø foregår bag skrivebordet og pc’en. Her gennemgås sagspapirer og måske kort fra de offentlige miljødatabaser for at vurdere, om DN skal klage over en afgørelse, der f.eks. forringer naturen.

Ofte tager vi ud og kigger på området for at vurdere sagen. Man får lært kommunen godt at kende. Men arbejdet er også noget af det ”hårdeste” i DN. Ofte bliver nogle sure, når vi klager, og dét kan kræve, at man er robust.

Til gengæld er det også det arbejde, der i det lange løb har stor betydning for vores landskab og dermed vores naturoplevelser. Både gennem den konkrete sag og fordi, sagsarbejdet er fundamentet i DN’s lobbyarbejde.

Man skal også have et kendskab til lovgivningen. Derfor opfordres aktive i foreningen til at deltage i relevante kurser. De udbyders gennem Naturens Universitet i emner som viden om VVM, naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven, skovloven, husdyrloven osv. Deltagelse er gratis for aktive.

I mange sager trækker vi også på erfarne sagsbehandlere i DNs sekretariat i København.