Regstrup å og den lavvandede sø set fra fugletårnet mod syd. Åen løber sammen med Tuse å længere mod nord. Tuse å løber igennem søen.

Fra fugletårnet er der en fin udsigt over engene og søen. Her ses Havørn, Vibe, Grågås, Skarv, Sangsvane m.m.fl.

Luftfoto over området med trampestien markeret med grønt. I november 2017 var trampestien vokset godt til i Burrer og Brændenælder, men kan dog forceres !

Det 144 ha. store projektområde ved Løvenborg er her skraveret med blåt.

De tilløbende åer er Regstrup å, Tuse å og Kobbel å. Tuse å løber igennem den lavvandede sø og fortsætter mod nord til sit udløb i bunden af Holbæk fjord