DN tager naturens parti

Der er ikke ret mange, der taler naturens sag, men det gør vi i DN. Og ligesom der er mange, der bander over FDM og alle deres motorveje, er der mange, der bander over, at vi tager naturens parti. Men sådan er det. Hvis blot alle brugte argumenter og undlod at skyde andre folk motiver i skoene, der intet har med sagen at gøre, ville vi have en sober debat. Alle er jo hverken enige med dig eller mig, så argumentér for dit synspunkt. Fokus på bolden, ikke manden!

Der er mange fredninger, klart de fleste, hvor der er jagt, men i bynære områder er det ikke særlig oplagt. Tempelkrog Nor er et ret bynært (Arnakke/Vipperød) rekreativt naturområde, der også er et stort fugleområde. Her færdes mange mennesker til fods og på cykel, og fuglene bør have fred, så de kan opleves uden at være skræmte. Derfor mener vi, at jagt skal undgås.

Ønsket om fredning uden jagt var kommunikeret til Landbrugsstyrelsen inden området blev sat til salg, men blev ikke forudsat i salgspapirerne. DN, der for egne medlemmers regning laver fredningsforslaget, opfordrede kommunerne til at være med til at rejse fredningssagen. Lejre kommune valgte ikke at støtte fredningen, hvorimod Holbæk gjorde. Hvis fredningen gennemføres, vil erstatningen skulle betales af kommunerne (25%) og af staten (75%). Det er Fredningsnævnet, der afgør, om det skal fredes. Kommunerne blev iøvrigt tidligt i forløbet opfordret til at købe området, men det lykkedes ikke, at finde vilje/midler til det.

Argumentet om jagt på grågæs for de andre fugles skyld, har jeg ikke hørt før, så det må vi bede fuglekyndige i DOF (Danmarks Ornitologiske Forening) svare på.  Som nævnt mener vi i DN ikke, der bør være jagt i et bynært naturområde som Tempelkrog Nor. På Holbæk Fælled, et andet bynært fredet område, må der heller ikke drives jagt.

 Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Rød glente