I Holbæks sydøstlige udkant ligger fælleden. Den er et ca. 156 ha stor og helt bynært beliggende grønt område, der er meget benyttet til mange former for rekreative aktiviteter. Fælleden er samtidig et vigtigt levested for plante/dyreliv, da der er mange småsøer, krat og flere større engområder.