Der snakkes meget om grøn omstilling. Vi skal kunne klare os selv med vedvarende energi og mindske udledningen af CO2 for klimaets skyld. Der snakkes meget og handles for lidt, efter manges mening. Men der er også megen lokal modstand, der ofte sætter projekter istå. Der mangler folkelig opbakning, der mangler folkelige incitamenter.

Når store projekter med masser af solceller eller vindmøller så endelig etableres, er det mange gange ansigtsløse investorer og kapitalfonde, der står bag. Det virker provokerende på mange, når man samtidig hører om bøvlede regler for spildvarme, kommunale solceller på tagene af deres bygninger, solceller på boligafdelingers tage og uhyrlige afregningsregler for lokal elproduktion og restriktive regler for husstandsmøller.

Vi har brug for at kunne gøre mere hurtigere. Alle regelsæt på området bør som første prioritet have mest mulig og hurtigst mulig grøn omstilling. Og alle projekter med solcellemarker og store vindmøller på land og kystnært bør finansieres med en folkelig andel på mindst 20%.

Projektmagerne skal give mulighed for, at naboer - og hvis ikke nok naboer vil, så andre i kommunen eller regionen - kan købe sig ind på en pæn andel, fx. 20%, så de også får 20% af indtægterne hen ad vejen. For at gøre det så folkeligt som muligt, skal der etableres lånemuligheder med fast rente og garanti eller forsikring bag, så naboer og andre kan gå med, med meget begrænset risiko.

Den bagvedliggende finansiering af den folkelige andel kunne være et obligationslån (fx virksomhedsobligationer) med fast rente og afdrag, med løbetid der tilpasses projektets forventede tilbagebetalingstid, plus et par års usikkerhed. Långivers risiko kan mindskes ved at give pant i udbetalingerne fra projektet.

Folketinget skal lovgive, så den folkelige andel i projekterne bliver mindst 20%. De finansielle virksomheder med folkelig baggrund opfordres til at udforme regler og betingelser for finansieringen af den folkelige andel. Med et generelt krav om folkelig økonomisk medvirken, må behovet for "hold kæft-bolsjer” til lokalområderne - som mange projektmagere presses til - fordufte.

Et større folkeligt engagement i udbygningen af den vedvarende energi kan være med til at forkorte forberedelsesperioden for projekterne. Udsigten for naboerne bliver knap så skræmmende, hvis man ved, at der også klinger lidt ind på kontoen, når vinden blæser eller solen skinner. Og klimaet venter ikke. Vi skal gøre mere hurtigere.

Bragt i Nordvestnyt 2. sektion ultimo april 2023.

Naboer og andre skal have nem adgang til at købe andele i lokale egergiprojekter