I Holbæks sydøstlige udkant ligger fælleden. Den er et ca. 156 ha stor og helt bynært beliggende grønt område, der er meget benyttet til mange former for rekreative aktiviteter. Fælleden er samtidig et vigtigt levested for plante/dyreliv, da der er mange småsøer, krat og flere større engområder.

Danmarks Naturfredningsforening rejste fredningssagen i november 2009. I løbet af 2010 tiltrådte Holbæk Kommune som medrejser af fredningen. Den endelige fredning blev stadfæstet af Fredningsnævnet i 2013. En efterfølgende klagesag blev afgjort i 2014, uden mærkbar ændring af fredningen.

Du kan se fredningskendelsen her 

Du kan se fredningskortet her 

Du kan se DN Holbæk's forslag til plejeplan fra 2014 med knappen herunder