Object reference not set to an instance of an object.

Naturen i Holbæk
Der er masser af dejlig natur i Holbæk Kommune, og de fleste borgere bor tæt på store naturoplevelser. Især på grund af fjorden, Åmosen og godslandskaberne med de store skove. Men der er brug for mere og bedre natur og for mere sammenhængende natur
Naturen i Holbæk Kommune er under pres fra byudvikling og ændringer i landbrugets driftsformer. Det er derfor vigtigt, at kommunen i sin planlægning sørger for at bevare naturværdierne og sørger for, at der er et netværk af naturområder, der kan sikre en fremtidig udvikling af naturen.
Samtidigt er det vigtigt at sikre befolkningens adgang til naturen, idet mange mennesker har brug for og dagligt benytter sig af naturens rekreative muligheder.
Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Holbæk har en masse ideer til, hvordan man gennem naturmæssige og rekreative hensyn kan forbedre sammenhængen i, kvaliteten af og adgangen til naturen.
Læs rapporten ”Fremtidens natur i den nye Holbæk Kommune” hvor vi byder på en række forslag til glæde for dyr, planter og mennesker i Holbæk.