Wegenersmindevej set mod øst fra knækket ved Skyhøj
Den delvis nyplantede alle på Wegenersmindevej set mod syd fra knækket ved Skyhøj
Det fredede område ved Wegenersminde set mod nord fra knækket ved Skyhøj
Wegenersminde fredningens grænse mod vest. Levende hegn ved Wegenersvej
Det fredede område set mod syd mod gården.
Den fredede strandeng af græsses af køer. Marinaen, Orø-færgen og Tuse næs.
Græsning på strandengen i november.
Det fredede landskab ved Wegenersminde. Set mod syd fra Marinaen. Dragerup tv.