Forsvar og stenrev

Meget mod min vilje, er det som om tiden bliver rullet tilbage. Tankerne om fredelig sameksistens på trods af forskelle landene imellem synes meget naive, nu vi i mere end et år stadig har en erobringskrig igang i Europa. Man troede, vi var blevet klogere her på vores fælles planet.

Denne krig er ikke blot en ulykke for de direkte involverede parter med megen død, sorg, fortvivlelse og ødelæggelse, især i Ukraine. Men krigen breder sig også som en hybridkrig til mange lande uden for selve krigszonen. Det være sig i form af hackingangreb, informationskrig, propaganda, truende og destabiliserende opførsel, samt målrettet spionage.  Det oplever vi også i og omkring Danmark og i de danske farvande. Som det fremgår af en fællesnordisk TV dokumentar, spioneres der mod kabler og rør i vores farvande. Vores afhængighed af denne infrastruktur kortlægges, vel med det formål, at have nogle mål for sabotage i en eskaleret situation.

Det lader til, at en stor del af kortlægningen allerede har fundet sted, så et sejladsforbud nytter ikke meget, og har iøvrigt begrænset virkning, da der er fri international passage gennem sund og bælt. Så man bør overveje, om der er måder at beskytte rør og ledninger, så det bliver sværere at komme tæt på. Her vil et lag sten ovenpå, gerne i form af et stenrev, måske kunne beskytte dem.

Med et gammelt ordsprog, kunne man med den løsning slå to fluer med et smæk. Beskytte vores infrastruktur og skabe bedre livsbetingelser for livet i havet. Og kompensere lidt for omkring 100 års stenfiskeri, hvor tusindvis af sten fra havbunden blev brugt til havneanlæg mm. På sten hæfter tang og muslinger sig. Tang giver skjul for mindre fisk og havdyr og binder kulstof. Muslinger optager næringsstoffer, og som små er de føde for torsk. Erfaringer fra retablerede stenrev viser en meget positiv udvikling for havnaturen.

Det bør derfor overvejes, om ikke et passivt forsvar med stenrev ovenpå kritiske rør og ledninger kan styrke den robusthed, der politisk er bred enighed om, at landet skal opbygge. I min optik, vil det være en meget fornuftig måde at anvende nogle af de midler, der skal anvendes på et stærkere forsvar, da det samtidigt vil være et stort positivt bidrag til biodiversitetskrisen.

Bragt i Nordvestnyt 2. sektion d. 19/5-23

Ålegræs og tang er undervandsplanter. Tang har ikke rødder, men hæfter på sten m.m. Ålegræs har rødder og laver stiklinger i havbunden som jordbærplanter,