Knudskov ellesump

Januar 2012
I Knudskov, der er en bynær skov i Holbæk, var der engang en ellesump. En skovsø med elletræer. Træer der kan tåle at stå i vand. Søen er nu drænet væk.
Typisk varierer vandstanden i skovsøer og ellesumpe efter årstiden. Men efter dræningen er den hidtidige sø på ca 300 m2 så godt som tørlagt.
Et medlem, der bor tæt på stedet, alarmerede os og vi har fulgt sagen siden. Skoven er kommunal. Det var Holbæk Kommunes Vej&Park-afdeling, der drænede søen. Efter sigende for at undgå vand på stien, der ligger lidt nord for søen. Men det har været et alt for voldsomt indgreb.

April 2012
En ellesump er en værdifuld, beskyttet naturtype. I vandet lever mange padder. Og der er sjældent fisk, så padderne formerer sig godt. Der er også et rigt fugleliv i de forholdsvist lysåbne elletræer.
I det tidlige forår er vandstanden på sit højeste. Efter dræningen er vandstanden ca 70 cm lavere end tidligere. Bemærk vandstandsmærker på træerne. Vandet plejede at nå op på det tørlagte træ til venstre..

Oktober 2012
Hen på efteråret stiger vandstanden normalt igen. Men det er kun gået nedad med vandstanden siden dræningen. Vandstanden var i oktober 2012 faldet med omkring en meter. Der er stort set kun en lille pyt tilbage af de oprindelige ca. 300 m2 sø.

 

 

 

September 2013
September 2013 henvendte det bekymrede medlem sig igen: "Nu er der helt tørt. Jeg håber padderne har fået gravet sig ned inden der blev for tørt". Det er normalt at padder overvintrer i mudderet, men her er det så tørt at man ikke sætter fodspor. Der mangler nu ca 1,3 meter vand i søen.

 

 

  

Oktober 2013
Det har været en tør sommer og tildels et tørt efterår, men ellesumpen har aldrig været så tør før.
Vores konklusion er, at søen er drænet væk. Et stykke beskyttet natur er forsvundet. Vi vil kræve, at kommunen etablerer erstatningsbiotoper. Efter almindelig praksis vil det sige to ellesumpe på hver 300 m2 andre steder i Knudskov.

Dræning af søen er i gang. Januar 2012

Der arbejdes med dræningen i januar 2012.


 Knudskov ellesump april 2012.  Bemærk vandstandsmærkerne på ellestammerneOktober 2012 er vandstanden faldet med omkring en meter.


I september 2013 er der helt tørt.


i oktober 2013 er der stadig knastørt.


Oktober 2016

November 2016

Februar 2017