Fredningen af Observatoriebakken Brorfelde
Fredningen blev rejst af DN i 2009. Den omfattede det pragtfulde landskab omkring Brorfeldeobservatoriet i Holbæk kommune. Fredningsnævnet afgjorde sagen i juli 2012.

Området er uhyre interessant og oplevelsesrigt med hensyn til både landskab, geologisk historie, botanik og naturhistorie i øvrigt. Fredningen vil sikre områdets fredningsværdier ved ejerskifte, og blandt andet sikre nattemørket ved at forhindre, at der sker en øget belysning af området, og sikre at områdets overdrevslandskab holdes åbent.

Bygninger og haveanlæg blev fredet i 2010. Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur rejste fredning i december 2008. Kulturarvsstyrelsen har siden truffet endelig beslutning om fredning af hele bygningsanlægget. Anken fra Ejendomsselskabet Freja er også siden frafaldet.

Holbæk Kommune købte hele området i 2013, og det er siden udviklet til en pæn stor attraktion. Besøgstallet var 14.000 i 2016.

Som det fremgår at kortudsnittet var alle tilstødende arealer enten fredede eller skov. Det var kun fordi Observatoriebakken havde været i Statens varetægt, at den ikke tidligere var blevet  fredet.