Grøn mobilitet i Holbæk
Tillykke til vores nyvalgte og genvalgte til kommunalbestyrelsen. Så snart I er i arbejdstøjet, opfordres I til at styrke den grønne mobilitet og samtidig binde byerne i kommunen bedre sammen.

Elbiler er godt, men færre biler er endnu bedre. Kollektiv transport skal fremmes for at forbedre miljø og klima, give alle aldersgrupper mulighed for at kunne komme omkring, lette på biltrængsel og mindske trafikulykker. Mere cykling giver også færre biler, så det skal også være nemmere og mere sikkert at cykle. Tog, bus og cykling vil styrke den grønne mobilitet.
Rygraden i den kollektive transport er jernbanen. Derfor bør der fokuseres på jernbanerne i kommunen og muligheden for at bruge de tilgængelige skinner bedre. Andre steder i landet laves der letbaner. Vi har allerede skinnerne, men de udnyttes ikke nok. Kommunen burde arbejde på at skaffe hyppigere togforbindelser mellem Jyderup og Holbæk, St Merløse og Holbæk, samt Svinninge og Holbæk. Det skal nok løses med hjælp fra Lokaltog, ligesom det til dels sker idag. DSB har ikke monopol på skinnerne. Andre steder deler DSB skinner med andre operatører, så hvorfor ikke her med Lokaltog. Med Lokaltog på strækningen mellem Jyderup og Tølløse - St Merløse, vil det være oplagt med et par ekstra stationer.så større dele af Holbæk By med forstæder bliver stationsnære.

Konkret kunne en sydstation (Kalve) tænkes ved Skagerakvej og en øststation (Ny Stenhus) der hvor  tog fra Jyderup og Svinninge mødes. Når Lokaltog fra både Jyderup Svinninge og Tølløse stopper på Ny Stenhus, kan busbetjeningen til skolerne på Stenhusvej reduceres. Ny Stenhus station kan i princippet etableres som en stor trekantet perron mellem sporene, betjent af en perronbro med trapper og elevatorer. Der skal skabes stiforbindelser og cykelparkering, men ingen bilparkering ved stationen. På den måde vil indgrebet i den eksisterende bebyggelse være begrænset. På skolesiden bliver der direkte adgang til det eksisterende stisystem til villakvarteret og skolerne. Tuse og østbyen vil få en nærstation. Stenhus trinbræt nedlægges samtidigt. Kalve station vil betjene arbejdspladser og boliger i den sydlige del af Holbæk. Der kan blive behov for tilpasninger på Holbæk station, fx et Spor 1a bag det gamle posthus og nok også i Tølløse, da togene fra St Merløse skal føres igennem til Holbæk og gerne videre. Pendlerne mod hovedstaden kan få forbedringer, men måske også et skift undervejs. Når Lokaltog fra Jyderup stopper på alle mellemstationer inkl. Ny Stenhus, vil det give DSB mulighed for at køre uden stop på strækningen. Det vil give ca. 10 min kortere rejsetid fra Jyderup/Kalundborg til København.
Busbetjeningen bør også forbedres. Mange busser rumler tomme rundt. En måde at få flere passagerer, er ved at gøre busserne gratis. I myldretiden er det mest skoleelever der betjenes, og dem er der betalt for. Som minimum bør de første par zoner fra stationerne være gratis (betalt med togbilletten). En anden busforbedring vil være, at kunne medtage en håndfuld cykler, så man nemmere kan kombinere bus og cykel. Desuden vil alle busser indenfor en begrænset årrække køre på ikke-fossile brændstoffer.
Bedre cykelstier giver flere cyklister, og med elcykler er pendlerafstanden for cyklister øget. Forbedring af cykelruter giver mere sundhed, færre biler og mindre CO2- og luftforurening. Oplagt er det, at skabe sammenhængende sikre ruter til byerne og stationerne. I Holbæk by mangler især cykelstier fra Omfartsvejen til Gl Ringstedvej og fra Kalundborgvej til Tuse Lågevej.
For den nye kommunalbestyrelse gælder det om at være visionær og sætte gang  i ønskerne om stationer og togdrift snarest, da der er lang leveringstid på den slags tiltag. Vis at vi tager klimaproblemerne alvorligt, herunder med en styrket grøn mobilitetsplan for Holbæk Kommune.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt d. 2011-2021.
Bygger på DN Holbæks kommentarer til kommuneplanen 12/4-2021.