Nyhed

Nye ansigter i DN Holbæk

Mens nogle foreninger har svært ved at skaffe bestyrelsesmedlemmer, er det ikke tilfældet i DN Holbæk.
På årsmødet 9. oktober 2021 var vi så heldige, at vi fik to nye friske og erfarne suppleanter ind. Velkommen til Henrik Schwartz og Poul Sivertsen.
De øvrige valg var genvalg.
Læs formandens beretning andetsteds her på sitet.
Men vi starter med at rode op i "førnen".

Kvæg er godt for naturen på mange måder. Blandt andet fordi kvæget roder op i førnen.

Det forklarede naturmedarbejder Bente Meehan fra Holbæk Kommune, da hun lørdag den 9. oktober viste rundt på Holbæk Fælled før årsmødet i DN Holbæk.

Førn er et lag nedfaldent ikke omsat løv, der ligger på jorden, og det kan hindre frø i at nå ned til jorden og spire.  Men det kan kvæg altså rette op på.

Mindeplade ved Tre Buer

Rundturen på Holbæk Fælled gik blandt andet op på Arnolds Knold, hvor vi fik det store overblik over fælleden og vi sluttede af ved Tre Buer, hvor formand Carsten Lambrecht afslørede et lille skilt, der mindedes ildsjælen bag de tre buer, der blev indviet 13. juni 2018.

Det er nu afdøde Thomas Brønholm, som fik sat fokus på naturpleje i vinteren og foråret 2018, hvor han som næstformand i DN Holbæk lagde mange kræfter i denne rydning.

Tang og suppleanter

Efter fælledturen gik vi til Foreningshuset Bispehøjen, hvor Simon Marcussen, der er en af indehaverne af Dansk Tang fortalte om virksomheden i Odsherred, der nu har otte ansatte og leverer tang til hele Danmark. Mest til at spise, mens ålegræs også kan bruges som pakkefyld og som isoleringsmåtter. 

Ved den efterfølgende generalforsamling i DN Holbæk fik vi to nye suppleanter valgt ind i bestyrelsen. Det er Poul Sivertsen fra Kisserup og Henrik Schwartz fra Svinninge. Velkommen til.