Agurker så store som hunde på Fælleden


Jo, agurkerne svulmer rigeligt i sommervarmen. Diverse hundeelskere hisser sig op over en tabt klagesag. Nu skal der findes skurke. Det er mere bekvemt, end at fremføre egne argumenter. Som fx. hvor mange bynære rekreative områder vi har i Danmark, hvor hunde må løbe løse? Hvis der var gode eksempler på det, kunne det måske have vendt klagesagen.

Det er Holbæk Fælled, der er fredet. Ikke hundene. Fredningen skal være til glæde for naturen og for os alle med vores forskellige interesser. Der skal være plads til alle, der respekterer de generelle regler. Alle må respektere hinanden og naturen. Konkret skal hunde holdes i snor nord for Kattegatvej/Oldvejen, men må løbe frit på de hektarer, der ligger syd for. Det er/bliver vores lokale hundeskov. Og det er et pænt stort område.

Fodboldspillerne, både de danske og de amerikanske, er trætte af klamme hundelorte på banerne. Løberne vil godt være fri for hunde, der sætter efter dem. Mødre og bedstefædre vil godt være fri for skræmte børn - "Den gør ikke noget". Jo, det har den gjort. Cyklister, både dem på 'havelåger' og dem uden skærme, vil også helst være fri for dem. Hverken heste eller ryttere er glade for dem. Så er det så urimeligt?

Jeg har selv haft hund. Turen gik ofte til Kirkemosen, en mindre del af Utterslev Mose, hvor hunde dengang måtte løbe frit og kunne bade. Det var en fest. Så jeg forstår godt ønsket, om at kunne lade dem løbe frit. Men det må man kun visse steder. I Holbæk må man i den sydlige del af Fælleden. Det er besluttet, som vi nu gør her i landet. Det er hverken Gud eller Fanden, men os selv, der har besluttet det.

At fremture mod denne beslutning, når man er blevet hørt og har kunnet fremføre sine argumenter over for Fredningsnævnet, og i sidste omgang Ankenævnet, grænser til fanatisme.

Og fanatisme skal vi modvirke med argumenter. Fanatikere er ynkelige og kan være farlige. Ynkelige fordi deres udsyn er så begrænset. De vil ikke se verden i farver. De spreder rygter og tillægger andre deres egen fanatisme. De synes ikke om retssamfundet, når det går dem imod. De savner øvelse i at argumentere.

Så lad os tale med dem, insistere på argumenter i stedet for mistænkeliggørelse, selvom det synes ørkesløst. Vi skal jo allesammen være her.
Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt d. 11/7-2014