Jul på gården


"Lænkehunden selv får dobbelt sul, .." synger vi i julen, men hvordan har dyrene det egentligt i industrilandbruget?

Grisesøerne farer i et væk. Smågrisene tages fra dem alt for tidligt. Søerne skal på den igen så hurtigt som muligt. Smågrisene får dårlig mave af det foder, de ikke er store nok til at spise. Det fixer man med antibiotika. Her starter kæden, der leder til multiresistente bakterier, som stadig flere svagelige mennesker dør af. For produktionens skyld.

Malkekøerne har aldrig mærket solens vame på ryggen. Endsige selv gumlet frisk kløver. Hverken kalve, kvier eller køer kommer på græs i deres levetid. For produktionens skyld.

Når dyrene lever unaturligt går det også ud over vores natur. I stedet for køer på græsmarker og enge er der majsmarker. I stedet for endevendte marker med "camping-grise" er der hvedemarker. Hvor mange sommerfugle har du set over en majs- eller hvedemark? Og når der ikke er insekter, er der heller ingen fugle.

Nu har vi tygget nok flæsk med persillesovs. Det er på tide at skabe bedre forhold for produktionsdyrene, folkesundheden og naturen. Lad smågrisene blive hos søen til de kan klare sig uden medicin. Godt for grisene, soen og folkesundheden. Sæt alle køer på græs hver sommer. Det gør de allerede i Sverige. Godt for køerne, mælkekvaliteten og naturen. Miljøet kan også spares for en del sprøjtegift. Giftsprøjten kører i snit ca. tre gange om året på de dyrkede marker. Græsmarker og især varigt græs sprøjtes mindre eller slet ikke.

En sidegevinst ved mere græsning er mindre monotoni, mere at kigge på og kigge udover. Der er faktisk meget kedeligt de fleste steder ude på landet. For produktionens skyld. Ikke noget der lokker tilflyttere eller turister til.

Nå, et er at drømme om hvad fødevareminister og politikere kunne gøre. Noget andet, hvad du og jeg kan gøre. Vi kan købe økologiske produkter. Det er godt for dyrene, naturen og dig. Ikke mindst for din samvittighed.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt, 2.sektion d. 23.december 2014