Klatrebane i Lunden/Strandparken


Dato: 28.oktober 2011
Til Holbæk Kommune, Planafdelingen + Teknik og Miljø (via mail)
Klatrebane i Lunden/Strandparken


Vi henvender os med henblik på klatrebanen i Lunden/Strandparken. Lokalt i Danmarks Naturfredningsforening har vi diskuteret det foreliggende oplæg efter henvendelse fra naboer til Strandparken. Umiddelbart er vor indstilling at vi mangler oplysninger omkring planerne for klatrebanen for at kunne vurdere påvirkningen af den bynære natur som er et fokusområde for Danmarks Naturfredningsforening.
Vi har derfor følgende spørgsmål:
Hvor stor del af Lunden/Strandparken bliver afspærret for almindelig adgang i forbindelse med klatrebanen? Det beskrives for os, at der af sikkerheds-mæssige og kommercielle hensyn vil blive indhegnet dele af Strandparken for almindelig adgang? Hvor mange kvadratmeter og hvor mange steder drejer det sig om? Har I tegninger der kan fremsendes?
Bliver der udarbejdet lokalplan eller tillæg til lokalplanen for klatrebanen, eller hvilke garantier bliver der for at omfanget afgrænses til det, der bliver beskrevet i oplægget?
Hvilke planer er der for tilkørsel og parkering i forbindelse med klatrebane anlægget?
Vi er meget indstillet på det gode tiltag, med at skabe interesse for naturen gennem en klatrebane, samt den gode dynamik denne type tiltag skaber. Vi vil dog også høre, om der har været overvejelser omkring en alternativ placering istedet for Strandparken? I givet fald vil vi meget gerne indgå i en dialog herom med forslag til alternative placeringsmuligheder.
Med venlig hilsen

Carsten Lambrecht
Formand for DN Holbæk