Med naturen på rette sted.

 Venstrebladet 12. november 2009


Når du på tirsdag skal sætte dit kryds, så overvej, om det er ved én der har naturen på rette sted.

Byrødderne skal tage beslutninger om mange ting. Efter kommunalreformen skal de også i større udstrækning tage stilling til sager om natur og miljø. Det drejer sig fx. om landzonetilladelser, vandløbstilsyn, naturforvaltning og tilladelser til flere svin og andre husdyr. Det er desværre ofte i konflikt med andre interesser, især landbrugets, men også med byudvikling, udbygning af veje, baner og ledningsnet og vindmøller i naturområder - aktuelt de fem møller i beskyttelsesområdet ved Audebo Plantage. Hvilken politik skal kommunen føre på disse områder?

Naturens lobby kan sjældent måle sig med interesseorganisationernes, især landbrugets lobby, der desværre er meget domineret af svineindustrien. At finde løsninger hvor natur og landbrug kan kombineres er opgaven. Opdræt af fritgående kvæg - gerne økologisk - på våde enge og overdrev er et lykkeligt eksempel. God dyrevelfærd går hånd i hånd med berigelse af både naturens mangfoldighed af planter, insekter og fugle, og vore oplevelsesmuligheder. Hvis der også er markveje og stier, man kan færdes på, er det helt i top.

Det er derfor vigtigt at vælge politikere der har naturen på rette sted.
Politikere der vil vægte natur og udvikling af oplevelsesøkonomien i det fri, frem for det industrielle landbrugs interesser.

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk