Uskønt bagstræb


Er vi virkelig så forarmede i Holbæk Kommune, at vi ikke har råd til at tage miljø og grundvandsbeskyttelse alvorligt? Tankerne om at droppe økologikrav til dyrkning af kommunens forpagtede jord samt indføre giftsprøjtning mod ukrudt, er ikke noget der 'brander' os positivt. Snarere brændemærker det os som bagstræberisk landkommune. Ikke noget der tiltrækker nye veluddannede borgere.

Men vigtigst, er det skidt for miljø og beskyttelsen af vores drikkevand. Der er væsentligt mere liv i økologisk dyrkede marker. Mere biologisk mangfoldighed. Se bare mængden af sommerfugle. Og der bruges ikke sprøjtegift, der har det med at dukke op i vores drikkevand mange år efter. Sprøjtegift brugt mod ukrudt på gader og veje kan også ende i grundvandet. Og det viser et dårligt eksempel overfor borgerne: "Så gør det vel ikke så meget, at vi også sprøjter". Sprøjtegift i private haver giver ofte særlige problemer. Der er tendens til at overdosere, hvilket øger risikoen for forurening. Man arbejder derfor på, at sprøjtemidler til private altid skal sælges færdigblandet.

Lejre er ved at blive kendt som økologi-kommune. Det er noget der bemærkes af unge bosættere. Skal Holbæk konkurrere med det med fravær af blomster og ligegyldighed med miljøet?

Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk

Bragt i Nordvestnyt primo oktober 2014