Vandscootere med måde - februar 2012


Der skal være plads til alle på Fjorden. Både til mennesker, dyr og planter, men det er oplagt, at en vandscooter skal tage flere hensyn end en kajakroer skal. Der er både lyd og hastighed til forskel. Med de nye regler må vandscootere sejle mange steder, når de holder sig 300 m. ude. Hidtil har de ikke måttet sejle i Isefjorden eller Holbæk Fjord, og med den aktivitet og den natur der er syd for Orø er det problematisk at finde plads til vandscootere dér.

Tempelkrogen er delvist et naturbeskyttet område, det er lavvandet med rigt fugleliv og egner sig bestemt ikke til vandscootere. Holbæk Fjord myldrer i sæsonen med færge, sejlere og forskellige roere. Det vil være en sikkerhedsrisiko for småjoller og roere, hvis der også er vandscootere. Løbet mellem Orø og Hønsehalsen ved Marsmanden, som det faste mærke kaldes, er forholdsvist smalt og ret trafikeret. Det egner sig heller ikke til vandscootere. Ud over vandfuglene må man formode at også sæler og marsvin vil blive generet af vandscootere, og der ses et stigende antal marsvin, hører jeg fra roere.

Danmarks Naturfredningsforening mener derfor kommunen bør indføre restriktioner for vandscootere syd for Orø. Fjorden skal være til glæde for alle, og vi skal alle tage hensyn til hinanden og til naturen.
Carsten Lambrecht
Formand for Danmarks Naturfredningsforening i Holbæk
Dato: 8.februar 2012