Åmosegruppen arbejder for at fremme udviklingen af Naturpark Åmosen.

Gruppen består af:

  • Finn Bjerregaard
  • Lars Holst-Frederiksen
  • Ole Hinz

Ankerperson: Lars Holst-Frederiksen, tlf.: 5121 5773, der også er medlem af Naturpark Åmosens bestyrelse, som repræsentant for de tre DN afdelinger, Sorø, Kalundborg og Hplbæk.

Vores medlemmer af Naturparkrådet er: Ole Hinz og Knud Nielsen

Se skitseprojekt "Vision for østlige Store Åmose" udarbejdet af COWI for Naturstyrelsen samt Kulturarvsstyrelsen september 2006

På Naturstyrelsens netsted kan man finde mere materiale om Åmosen.

Følg også med på Naturpark Åmosens netsted, hvor der også er link til Støtteforeningen.